Ubezpieczenia NNW

Jeśli Ty lub członek Twojej rodziny, ulegniecie nieszczęśliwemu wypadkowi, to jego następstwa są ubezpieczone; począwszy od śmierci w skutek NNW do drobnych kontuzji.

Dodatkowo możesz rozszerzyć zakres o:

  • zwrot kosztów leczenia
  • zwrot kosztów rehabilitacji
  • zwrot kosztów naprawy lub nabycia środków specjalnych
  • zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego inwalidy
  • zwrot kosztów operacji plastycznych
  • dzienne świadczenie szpitalne
  • dzienny zasiłek z tytułu niezdolności do pracy lub nauki

Jeśli pracownik ulegnie wypadkowi w zakładzie pracy, ma prawo rościć o odszkodowanie od swojego pracodawcy. Mogą, to być znaczne kwoty. Jeśli jednak przewidujący pracodawca ubezpieczy swoich pracowników od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, to zawsze kwota świadczenia wypłacona z tego ubezpieczenia pomniejszy wysokość roszczenia, o które ubiega się pokrzywdzony pracownik.